Premiera monografii naukowej poświęconej problematyce uczelni ekonomicznych

Zapraszamy do lektury nowo wydanej monografii naukowej pt. Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce. Konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany. Publikacja ta została przygotowana pod redakcją naukową dr Magdaleny Jelonek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podzielono ją na sześć rozdziałów:

  1. Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego – perspektywa międzynarodowa
  2. Badania na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
  3. Kształcenie na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
  4. Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych
  5. Konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej publicznych uczelni ekonomicznych
  6. Ewolucja uwarunkowań funkcjonalnych a stabilność organizacyjna publicznych uczelni ekonomicznych

POBIERZ MONOGRAFIĘ I INNE PUBLIKACJE PROJEKTOWE

Abstrakt z recenzji dra Seweryna Krupnika:

W kolejnych rozdziałach prezentowanej książki Autorzy poruszają różno­rodne zagadnienia związane z reformowaniem uczelni ekonomicznych. Wspólnym mianownikiem tych omawianych aspektów jest wykorzysta­nie międzynarodowej refleksji oraz dowodów z poziomu krajowego, by zainspirować osoby zainteresowane rozwojem publicznych uczelni ekono­micznych w Polsce. Wspomniana różnorodność jest więc zaletą publikacji – czytelnik po zapoznaniu się z książką uzyskuje bowiem całościowy obraz
zmian zachodzących na uczelniach […].
Praca w rzetelny sposób odpowiada na zapotrzebowanie dwóch szerokich grup odbiorców. Po pierwsze naukowców zainteresowanych stanem pub­licznych uczelni ekonomicznych oraz szerzej – szkolnictwem wyższym. Po drugie zaś wszystkich interesujących się reformą 2.0, również w zakresie dotyczącym uczelni ekonomicznych.
Monografia Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce jest pracą inspirującą, wartościową i użyteczną.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca 12 września w Krakowie

Już 12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”. Uczestnicy tego wydarzenia będą mogli zapoznać się z efektami zrealizowanych w ostatnim roku akademickim wdrożeń dobrych praktyk służących lepszemu dostosowaniu polskich uczelni ekonomicznych do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki. Swoją premierę będzie wtedy także miała monografia poświęcona tej problematyce.

Niezmiernie miło nam poinformować, że patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosi przemówienie podczas konferencji.

Wśród mówców znajdą się także rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Marek Rocki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Grono prelegentów wzbogacą także tacy uznani akademicy jak prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa),  oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Z kolei sesje tematyczne poprowadzą przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za poszczególne wdrożenia.

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program znajdą Państwo w zakładce Konferencja.

Czytaj dalej

Wdrożenia wkraczają w kluczową fazę

Zgodnie z założeniami projektu w roku akademickim 2018/2019 wszyscy członkowie konsorcjum skupiają się na implementacji wybranych dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Każdy z partnerów podjął się wdrożenia co najmniej jednego instrumentu w każdym z obszarów tematycznych będących przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia tj. badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz ustroju i zarządzenia.

W związku z faktem, że zadanie wdrożeniowe zostanie zakończone w lipcu 2019 r. na bieżąco monitorowane są postępy w tym zakresie. Do końca stycznia przedstawiciele zaangażowanych uczelni opracowali raporty cząstkowe, z których wynika, że pomimo występowania pewnych trudności związanych z dostosowaniem nowych rozwiązań do obecnie funkcjonujących, to do końca tego roku akademickiego zostaną one wdrożone.  Wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką będą miały okazję poznać więcej szczegółów z przygotowywanej obecnie publikacji podsumowującej rezultaty projektu, która zostanie zaprezentowana w trakcie zaplanowanej na wrzesień konferencji (więcej szczegółów wkrótce).

Czytaj dalej