Konferencja podsumowująca 12 września w Krakowie

Już 12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”. Uczestnicy tego wydarzenia będą mogli zapoznać się z efektami zrealizowanych w ostatnim roku akademickim wdrożeń dobrych praktyk służących lepszemu dostosowaniu polskich uczelni ekonomicznych do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki. Swoją premierę będzie wtedy także miała monografia poświęcona tej problematyce.

Niezmiernie miło nam poinformować, że patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosi przemówienie podczas konferencji.

Wśród mówców znajdą się także rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Marek Rocki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Grono prelegentów wzbogacą także tacy uznani akademicy jak prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna handlowa), prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Z kolei sesje tematyczne poprowadzą przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za poszczególne wdrożenia.

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program znajdą Państwo w zakładce Konferencja.

Czytaj dalej

Wdrożenia wkraczają w kluczową fazę

Zgodnie z założeniami projektu w roku akademickim 2018/2019 wszyscy członkowie konsorcjum skupiają się na implementacji wybranych dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Każdy z partnerów podjął się wdrożenia co najmniej jednego instrumentu w każdym z obszarów tematycznych będących przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia tj. badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz ustroju i zarządzenia.

W związku z faktem, że zadanie wdrożeniowe zostanie zakończone w lipcu 2019 r. na bieżąco monitorowane są postępy w tym zakresie. Do końca stycznia przedstawiciele zaangażowanych uczelni opracowali raporty cząstkowe, z których wynika, że pomimo występowania pewnych trudności związanych z dostosowaniem nowych rozwiązań do obecnie funkcjonujących, to do końca tego roku akademickiego zostaną one wdrożone.  Wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką będą miały okazję poznać więcej szczegółów z przygotowywanej obecnie publikacji podsumowującej rezultaty projektu, która zostanie zaprezentowana w trakcie zaplanowanej na wrzesień konferencji (więcej szczegółów wkrótce).

Czytaj dalej

O projekcie DIALOG w Kurierze UEK

W najnowszym numerze Kuriera UEK, oficjalnego czasopisma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazał się artykuł dotyczący projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule zatytułowanym Dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowej Konstytucji dla Nauki (s. 14-15) przedstawiono najważniejsze założenia projektu, a także wskazano na wdrażane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie instrumenty.

Publikacja ta jest jednym z działań mających na celu upowszechnianie wyników projektu – obecnie rozpoczynają się także prace nad monografią oraz konferencją podsumowującą wyniki projektu, która odbędzie się w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przeczytaj Kurier UEK nr 4/2018

 

Czytaj dalej