Do pobrania

W tym miejscu będą na bieżąco zamieszczane wszystkie najważniejsze publikacje powstałe w ramach projektu w tym m.in.  ekspertyzy na temat wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na poszczególne obszary działalności uczelni ekonomicznych, pakiety gotowych metod i narzędzi, a także publikacja podsumowująca wyniki projektu (2019 r.). Stopniowo będziemy także zamieszczać dodatkowe materiały i opracowania dotyczące analizowanej problematyki.

Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce – monografia (PDF)

Monografia naukowa pod redakcją dr Magdaleny Jelonek poświęcona wpływowi Konstytucji dla Nauki na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych w Polsce. Omówiono w niej takie kwestie jak reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym, prowadzenie badań i kształcenie na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych, trzecia misja uniwersytetu, konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej oraz organizacyjnej uczelni.

Prezentacja – spotkanie inauguracyjne (PDF)

Prezentacja zawierająca podstawowe informacje na temat projektu, wraz z zespołem realizacyjnym i harmonogramem.

Ekspertyza diagnostyczna nr 1 – Badania naukowe (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze badań naukowych

Ekspertyza diagnostyczna nr 2 – Dydaktyka (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze dydaktyki.

Ekspertyza diagnostyczna nr 3 – Współpraca z otoczeniem (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze współpracy z otoczeniem.

Ekspertyza diagnostyczna nr 4 – Finanse (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze finansów.

Ekspertyza diagnostyczna nr 5 – Ustrój i zarządzanie (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze ustroju i zarządzania.

Katalog dobrych praktyk (PDF)

Katalog dobrych praktyk w zakresie dostosowania uczelni ekonomicznych do reformy szkolnictwa wyższego, przygotowany w podziale na pięć głównych obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju.

Dodatkowe wdrożenia (PDF)

Katalog dodatkowych wdrożeń zrealizowanych w ramach projektu obejmujący:

  • warsztaty pn. „Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe”
  • Regulamin zarządzania własnością intelektualną na uczelni
  • Regulamin Rady Programowej i procedury budowania oferty dydaktycznej
  • Regulamin Rady Awansów Naukowych i procedury postępowania ws. nadawania stopni naukowych
  • Wytyczne do tworzenia i aktualizacji systemu jakości kształcenia w uczelni