Do pobrania

W tym miejscu będą na bieżąco zamieszczane wszystkie najważniejsze publikacje powstałe w ramach projektu w tym m.in.  ekspertyzy na temat wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na poszczególne obszary działalności uczelni ekonomicznych, pakiety gotowych metod i narzędzi, a także publikacja podsumowująca wyniki projektu (2019 r.). Stopniowo będziemy także zamieszczać dodatkowe materiały i opracowania dotyczące analizowanej problematyki.

Konferencja – formularz rejestracyjny

Prezentacja – spotkanie inauguracyjne (PDF)

Prezentacja zawierająca podstawowe informacje na temat projektu, wraz z zespołem realizacyjnym i harmonogramem.

Ekspertyza diagnostyczna nr 1 – Badania naukowe (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze badań naukowych

Ekspertyza diagnostyczna nr 2 – Dydaktyka (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze dydaktyki.

Ekspertyza diagnostyczna nr 3 – Współpraca z otoczeniem (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze współpracy z otoczeniem.

Ekspertyza diagnostyczna nr 4 – Finanse (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze finansów.

Ekspertyza diagnostyczna nr 5 – Ustrój i zarządzanie (PDF)

Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych
w obszarze ustroju i zarządzania.

Katalog dobrych praktyk (PDF)

Katalog dobrych praktyk w zakresie dostosowania uczelni ekonomicznych do reformy szkolnictwa wyższego, przygotowany w podziale na pięć głównych obszarów: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów oraz zarządzania i ustroju.