Inauguracja projektu

 

Spotkanie inauguracyjne

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pn. Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Celem tego spotkania było zainicjowanie prac Komitetu Sterującego Projektu oraz przyjęcie ustaleń dotyczących realizacji zadań w poszczególnych obszarach tematycznych.Spotkanie uroczyście otworzyła prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie głos zabrał kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który przedstawił najważniejsze cele i  zadania stojące przed ekspertami w ramach niniejszego projektu, a także harmonogram prac.

Główną część inauguracji projektu poświęcono wystąpieniom liderów poszczególnych obszarów tematycznych, którzy przedstawili główne założenia dotyczące prac nad ekspertyzami cząstkowymi dotyczącymi kluczowych obszarów funkcjonowania uczelni ekonomicznych:

  • dr Agnieszka Bem – Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – DYDAKTYKA
  • dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie – USTRÓJ
  • dr hab. Arkadiusz Kawa – Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – BADANIA NAUKOWE
  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – WSPÓŁPRACA
  • prof. dr hab. Artur Walasik – Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – FINANSE.

Publikacja ekspertyz diagnostycznych dla poszczególnych obszarów jest planowana na koniec lutego 2018 r.

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Dowiedz się więcej na temat uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu