Konferencja

Na zakończenie projektu zaplanowano organizację konferencji podsumowującej najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz eksperckich dotyczących funkcjonowania polskich uczelni ekonomicznych w kontekście Konstytucji dla Nauki.

Termin konferencji: 12 września 2019 r. (czwartek), godz. 9:30

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stara Aula (sesja plenarna), paw. G sale 6, 12, 13 (sesje równoległe)

RELACJA Z KONFERENCJI

 

 

 

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce z punktu widzenia uczelni ekonomicznych oraz zaprezentowanie doświadczeń z wdrożeń dobrych praktyk w tym zakresie możliwych do realizacji dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy są zainteresowani wymianą dobrych praktyk w zakresie dostosowania uczelni do zmian wynikających z przyjęcia Konstytucji dla Nauki. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.:
– rektorzy, prorektorzy z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawiciele uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznani eksperci zajmujący się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekani wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerze i kwestorzy uczelni krakowskich;
– pozostali interesariusze.

Patronat nad konferencją objął dr Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.