Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Biuro projektu:
marek.oramus@uek.krakow.pl
ul. Rakowicka 16, pok. 22
31-510 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik Projektu po stronie UEP
dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP
marcin.anholcer@ue.poznan.pl
tel. 61 856-95-45

 

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
marek.kosny@ue.wroc.pl