O nas

W tym miejscu znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące uczelni biorących udział w realizacji projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego wraz z zestawieniem ekspertów biorących udział w pracach poszczególnych zespołów tematycznych. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest liderem projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Jednocześnie pełni funkcję lidera w obszarze III – Współpraca z otoczeniem.

Skład zespołu ekspertów wraz z przypisanymi obszarami tematycznymi:

Fot. Dawid Pogorzelski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pełni funkcję lidera w obszarze V – Ustrój i zarządzanie.

Skład zespołu ekspertów wraz z przypisanymi obszarami tematycznymi:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pełni funkcję lidera w obszarze IV – Finanse.

Skład zespołu ekspertów wraz z przypisanymi obszarami tematycznymi:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pełni funkcję lidera w obszarze I – Badania naukowe.

Skład zespołu ekspertów wraz z przypisanymi obszarami tematycznymi:

 • dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP – Członek komitetu sterującego
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP – Lider obszaru I – Badania naukowe
 • dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP – Obszar I – Badania naukowe
 • dr Piotr Trąpczyński – Obszar I – Badania naukowe
 • dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP – Obszar II – Dydaktyka
 • dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP – Obszar II – Dydaktyka
 • dr hab. Iwona Olejnik, prof. nadzw. UEP – Obszar III – Współpraca z otoczeniem
 • dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP – Obszar III – Współpraca z otoczeniem
 • dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP – Obszar IV – Finanse
 • dr Maciej Ciołek – Obszar IV – Finanse
 • dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP – Obszar V – Ustrój i zarządzanie
 • dr Adam Majchrzak – Obszar V – Ustrój i zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pełni funkcję lidera w obszarze II – Dydaktyka.

Skład zespołu ekspertów wraz z przypisanymi obszarami tematycznymi:

 • dr hab. Marek Kośny, prof. UE – Członek komitetu sterującego
 • dr Agnieszka Bem – Lider obszaru II – Dydaktyka
 • prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Obszar I – Badania naukowe
 • dr hab. Marek Kośny, prof. UE – Obszar I – Badania naukowe
 • dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE – Obszar II – Dydaktyka
 • dr Magdalena Rękas – Obszar II – Dydaktyka
 • dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE – Obszar III – Współpraca z otoczeniem
 • dr Aleksandra Szpulak – Obszar III – Współpraca z otoczeniem
 • dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE – Obszar IV – Finanse
 • Krzysztof Małys – Obszar IV – Finanse
 • dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE – Obszar V – Ustrój i zarządzanie
 • dr Marek Wąsowicz – Obszar V – Ustrój i zarządzanie