O projekcie DIALOG w Kurierze UEK

W najnowszym numerze Kuriera UEK, oficjalnego czasopisma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazał się artykuł dotyczący projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule zatytułowanym Dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowej Konstytucji dla Nauki (s. 14-15) przedstawiono najważniejsze założenia projektu, a także wskazano na wdrażane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie instrumenty.

Publikacja ta jest jednym z działań mających na celu upowszechnianie wyników projektu – obecnie rozpoczynają się także prace nad monografią oraz konferencją podsumowującą wyniki projektu, która odbędzie się w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przeczytaj Kurier UEK nr 4/2018