Premiera monografii naukowej poświęconej problematyce uczelni ekonomicznych

Zapraszamy do lektury nowo wydanej monografii naukowej pt. Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce. Konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany. Publikacja ta została przygotowana pod redakcją naukową dr Magdaleny Jelonek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podzielono ją na sześć rozdziałów:

  1. Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego – perspektywa międzynarodowa
  2. Badania na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
  3. Kształcenie na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych: wyzwania oraz proponowane kierunki zmian
  4. Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych
  5. Konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej publicznych uczelni ekonomicznych
  6. Ewolucja uwarunkowań funkcjonalnych a stabilność organizacyjna publicznych uczelni ekonomicznych

POBIERZ MONOGRAFIĘ I INNE PUBLIKACJE PROJEKTOWE

Abstrakt z recenzji dra Seweryna Krupnika:

W kolejnych rozdziałach prezentowanej książki Autorzy poruszają różno­rodne zagadnienia związane z reformowaniem uczelni ekonomicznych. Wspólnym mianownikiem tych omawianych aspektów jest wykorzysta­nie międzynarodowej refleksji oraz dowodów z poziomu krajowego, by zainspirować osoby zainteresowane rozwojem publicznych uczelni ekono­micznych w Polsce. Wspomniana różnorodność jest więc zaletą publikacji – czytelnik po zapoznaniu się z książką uzyskuje bowiem całościowy obraz
zmian zachodzących na uczelniach […].
Praca w rzetelny sposób odpowiada na zapotrzebowanie dwóch szerokich grup odbiorców. Po pierwsze naukowców zainteresowanych stanem pub­licznych uczelni ekonomicznych oraz szerzej – szkolnictwem wyższym. Po drugie zaś wszystkich interesujących się reformą 2.0, również w zakresie dotyczącym uczelni ekonomicznych.
Monografia Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce jest pracą inspirującą, wartościową i użyteczną.