Trwają prace nad ekspertyzami diagnostycznymi

Zgodnie z przyjętym harmonogramem trwają prace nad pięcioma ekspertyzami na temat wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na poszczególne obszary działalności uczelni ekonomicznych tj.:

  • badania naukowe
  • dydaktykę
  • współpracę
  • finanse
  • ustrój i zarządzanie.

Nad każdą z ekspertyz pracuje odrębny zespół w skład którego wchodzą przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych będących członkami konsorcjum (zestawienie ekspertów znajduje się w zakładce O nas). Dzięki temu przygotowane dokumenty będą w sposób całościowy oceniać jak planowana reforma przełoży się na funkcjonowanie tej specyficznej grupy uczelni bazując m.in. na zgromadzonych na potrzeby projektu danych statystycznych i przeprowadzonych dodatkowo analiz.

Obecnie publikacja ekspertyz diagnostycznych jest planowana na początek marca 2018 r. Gdy tylko zostaną one ukończone poinformujemy o tym na stronie internetowej.